Velg en side

Persontilpasset gentesting og kreftbehandling

Ingen kreftsvulster er like og krever ulike typer behandling. Det kan vi benytte til bedre behandling. Derfor har Mosaic Oncology spesialisert seg på å bli Norges ledende leverandør av persontilpasset kreftbehandling.

Det er viktig å finne den rette behandlingen så raskt som mulig. Mosaic Oncology utfører omfattende molekylær testing på DNA, RNA og proteiner for å identifisere biomarkører som avgjør hvilken behandling som virker best. Denne informasjonen er et kraftig verktøy i prosessen mot riktig kreftbehandling for den enkelte pasient.

Mosaic Oncology er landsdekkende og det trengs ikke hentes ut nye vevsprøver for å utføre profilering. Konsultasjoner og oppfølging gjøres per telefon med mulighet for personlig konsultasjoner.

Kreftvev blir sendt til og analysert hos Caris Molecular Intelligence. Caris er den mest erfarne leverandøren innen tumorprofilering i verden. Over 2 millioner tester er utført i mer enn 50 land. Mer enn 600 markører blir analysert og tar 10 – 14 dager. Caris er den eneste tumorprofileringen som gir økt overlevelse ifølge uavhengig forskning.

Helseministeren lovet sterk satsing på persontilpasset kreftbehandling i sykehustalen 2018 (se avsnitt «Persontilpasset medisin»).

Kontakt oss for en gratis telefonkonsultasjon ved å bruke kontaktskjemaet under eller på telefon 52055299

Våre tjenester

Gentest

Mosaic utfører omfattende molekylær testing på DNA, RNA og proteiner for å identifisere biomarkører som avgjør hvilken behandling som virker best. Denne informasjonen er et kraftig verktøy i prosessen mot riktig kreftbehandling for den enkelte pasient. Mosaic tilbyr gentest fra Caris og inkluderer alle konsultasjoner og oppfølginger i produktet. Vi er landsdekkende og det behøves i de fleste tilfeller ikke en fysisk konsultasjon. Kontakt oss for mer informasjon.

Immunterapi

Immunterapi har vist seg virksom for mange kreftformer de siste årene og slik behandling er godkjent for mange kreftsykdommer i Norge. Det forskes intenst på hvilke markører som kan forutsi effekten av immunbehandling på kreftsykdommer der behandling ikke er godkjent. Caris profilering tester en rekke markører knyttet til immuneffekt og vil i mange tilfeller kunne forutsi god eller dårlig respons av behandling. Mosaic Medical tilbyr immunbehandling der det er dokumentert effekt gjennom profilanalysen.

Kontakt oss

Bruk skjemaet for å kontakte oss, eller telefon/e-post under. Beskriv din situasjon slik at vi enklere kan hjelpe deg når vi tar kontakt.

Mosaic Oncology
Landsdekkende kreftspesialist

Telefon: 52 05 52 99

E-post: kontakt@mosaiconcology.no